IPK recruitmen & selection consulting
Since 1991 we have been providing our Clients with high quality HR services including: recruitment&selection, assessment and executive search. .

Our team of experienced recruitment proffessionals assists our Clients in finding, assessing and recruiting best possible candidates for all levels and various types of positions

As a renowned Polish executive search and selection company IPK provides special-ized services across a broad spectrum of industries, specialties as well as lev-els and type of positions, based on the solid and successful practices and the highest operational standards.

We are a team of consultants educated and experienced in management, financ-es, marketing and psychology. Dealing with the broad range of personnel issues we have been providing our clients with highly professional and confidential consulting services. Search & selection is our core business but we also assist our clients with

 • Executive Outplacement
 • Compact career coaching


 • DORADZTWO HR
  Pomagamy zarządzać procesami kadrowymi w organizacjach.
  Mamy bogate doświadczenie w realizacji usług wspierających działalność pionów HR w firmach zarówno małych, średnichm jak i dużych, o rozbudowanych strukturach. Zespół naszych konsultantów o najwyższych kwalifikacjach teoretycznych i wieloletnim, bogatym doświadczeniu praktycznym realizuje projekty doradcze w zakresie:

 • audyt personalny
 • outplacement indywidualny i grupowy
 • projektowanie i wdrażanie systemów kompetencyjnych / wynagrodzeń
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • przygotowanie i realizacja programów rozwoju pracowników.
 • assessment i development center


 • TESTY SELEKCYJNE I PSYCHOLOGICZNE
  W ciągu ponad 25 lat działalności przeprowadziliśmy badania ponad 20 000 osób - pracowników lub kandydatów do pracy na stanowiskach wszystkich szczebli.
  Badanie psychologicznych predyspozycji zawodowych polega na ocenie potencjału psychologicznego osób badanych w odniesieniu do wymagań stanowiska pracy i jego kontekstu organizacyjnego. W zależności od potrzeb pracodawcy, badanie może obejmować wszystkie elementy Baterii Diagnostycznej IPK - wówczas powstaje pełny Profil Psychologicznych Predyspozycji Zawodowych kandydata / pracownika.

  Badanie dotyczyć może także wybranych predyspozycji osobowościowych lub sprawności intelektualnych.

  Usługę COMPACT COACHING obejmującą kompleksową Diagnozę Potencjału Zawodowego w której skład wchodzi badanie testami i kwestionariuszami oraz rozmowa na temat uzyskanych wyników, proponujemy zarówno firmą w ramach usługi selekcyjnej lub developmentowej, jak i osobą prywatnym chcącym zweryfikować dotychczasową lub w świadomy sposób pokierować dalszą karierą zawodową.

   

  PRAWO PRACY - DORADZTWO BIZNESOWE
  Współpracując z doświadczonymi prawnikami oraz kancelariami prawnymi, oferujemy usługi w zakresie:

 • Wsparcia prawnego pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
 • kompleksowej obsługi HR i bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych
 • sporządzania opinii prawnych dot. zagadnień związanych z prawem pracy oraz ochroną danych osobowych
 • szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, zakazu dyskryminacji i równouprawnienia, przeciwdziałania mobbingowi, ochrony danych osobowych i RODO
 • wparcie w prowadzeniu negocjacji i mediacji - z pracownikami, ze związkami zawodowymi
 • wsparcie prawne oraz praktyczne w zakresie zwolnień grupowych, programu outplacementowe
 • wsparcie w zakresie delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców
 • zagadnienia ochrony danych osobowych oraz ochrony wizerunku
 • przygotowywanie polityk antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych