Rekrutacja i selekcja 


Rekrutacja pracowników stanowi główny trzon naszej działalności.

Prowadzimy procesy rekrutacyjne na stanowiska wszystkich szczebli: od członków zarządu i wyższej kadry kierowniczej, przez stanowiska specjalistyczne do stanowisk wykonawczych w poszukiwanych specjalnościach. Organizujemy i prowadzimy kompleksowe i masowe akcje rekrutacyjne personelu wszystkich szczebli do nowo tworzonych firm lub ich polskich oddziałów. Docieramy do kandydatów za pomocą dostosowanych do specyfiki i poziomu stanowiska metod:

 • executive search
 • ogłoszenia rekrutacyjne
 • poszukiwania bezpośrednie
 • internet hunting

Przede wszystkim jednak korzystamy z dogłębnej znajomości lokalnych rynków, poszczególnych branż oraz własnych źródeł i sieci kontaktów

Systemy wynagrodzeń - C&B 


Tworzymy i pomagamy wdrażać systemy wynagradzania w organizacjach.

System wynagradzania to narzędzie pozwalające na utrzymywanie zadowolonych pracowników w firmie. Firma powinna kontrolować budżet wynagradzania i nie powinna być zaskakiwana tym, że musi podnosić płace choć tego nie planowała. System wynagradzania musi być prosty, przejrzysty i przykrojony do specyfiki firmy: do jej branży, przekonań zarządu co do czynników, które motywują ludzi oraz do przyszłych zamierzeń – tego, co firma chce osiągnąć. A więc nie ma jednej matrycy wynagrodzeń, która pasuje do wszystkich firm.

Nasza usługa polega na:

 • omówieniu sposobów rozwiązania problemu i wspólnego wyboru najlepszej drogi
 • wartościowaniu stanowisk pracy (opcja pożądana, choć niekonieczna)
 • stworzeniu siatki płac
 • stworzeniu grup płacowych
 • stworzeniu zasad, czyli regulaminu wynagradzania i/lub premiowania
 • stworzeniu planu wdrożenia zmian i wspólnego przejścia do nowego systemu w firmie.

Offboarding - redukcja z ludzką twarzą 


Pomagamy zarządzać procesami kadrowymi w organizacjach.

Nadchodzą trudniejsze czasy na rynku pracy, które w wielu firmach będą się wiązać z koniecznością ograniczenia zatrudnienia. Zwalnianie to bardzo wymagająca rzecz dla pracowników HR. Wiąże się z ogromnym stresem i presją. Dobre wsparcie od eksperta może być gwarancją spokojnego i skutecznego przeprowadzenia zwolnień.

Nasza usługa polega na:

 • doradzaniu i asystowaniu managerom HR w prawidłowym zaplanowaniu procesu zwalniania ludzi – co trzeba zrobić krok po kroku
 • omówieniu jak prawidłowo przygotować dokumenty
 • omówieniu jak prawidłowo przygotować managerów do wspólnych trudnych rozmów – omówienie potencjalnych odczuć zwalnianych pracowników
 • omówieniu jak uniknąć pułapek
 • przygotowaniu ewentualnego pakietu wsparcia dla zwalnianych pracowników.

Rekrutacja do IT


Skutecznie docieramy i motywujemy specjalistów z branży IT

Zapewniamy naszym Klientom pomoc w aktywnym dotarciu do potencjalnie zainteresowanych ofertą, wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych kandydatów oraz zainteresowanie ich nową ofertą pracy. Jako firma doradztwa personalnego, weryfikujemy potencjał zawodowy oraz kluczowe cechy rekomendowanych przez nas kandydatów, a także oceniamy zgodność ich kwalifikacji z profilem danego stanowiska.

Nasza skuteczność opiera się na:

 • wykorzystaniu naszego wieloletniego doświadczenia rekrutacyjnego
 • znajomości lokalnego rynku pracy
 • własnej bazie kandydatów
 • kombinacji różnych dostępnych narzędzi rekrutacyjnych

Zasady współpracy IPK z Klientami są przejrzyste - płacisz tylko za efekt ( success fee)

Testy selekcyjne i psychologiczne


Przeprowadziliśmy badania ponad 20 000 osób - pracowników lub kandydatów do pracy na stanowiskach wszystkich szczebli.
Badanie psychologicznych predyspozycji zawodowych polega na ocenie potencjału psychologicznego osób badanych w odniesieniu do wymagań stanowiska pracy i jego kontekstu organizacyjnego. W zależności od potrzeb pracodawcy, badanie może obejmować wszystkie elementy Baterii Diagnostycznej IPK - wówczas powstaje pełny Profil Psychologicznych Predyspozycji Zawodowych kandydata / pracownika.

Badanie dotyczyć może także wybranych predyspozycji osobowościowych lub sprawności intelektualnych.

Usługę COMPACT COACHING obejmującą kompleksową Diagnozę Potencjału Zawodowego w której skład wchodzi badanie testami i kwestionariuszami oraz rozmowa na temat uzyskanych wyników, proponujemy zarówno firmą w ramach usługi selekcyjnej lub developmentowej, jak i osobą prywatnym chcącym zweryfikować dotychczasową lub w świadomy sposób pokierować dalszą karierą zawodową.